Infolinka

+421 650 340 067

Právne povinnosti v manipulačnej technike

V tomto článku sa dozviete o povinnostiach pri používaní zariadení na manipuláciu s materiálom.

Ide o tri dôležité body: 

  • školenie obsluhy, 
  • technické kontroly 
  • a bezpečnosť práce.

Školenie obsluhy zariadení manipulačnej techniky

Začneme „školením operátorov“, ktoré sú všetci zamestnávatelia povinní poskytovať svojim zamestnancom na základe § 103 ods. 2 Zákonníka práce. Ide o školenie o právnych a iných predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s manipulačnými zariadeniami a o rizikách, s ktorými môže zamestnanec prísť do styku na pracovisku. 

Ďalšími cieľmi školenia vodičov je napríklad naučiť operátorov základné požiadavky na efektívnu a bezpečnú prevádzku nákladného vozidla, vytvoriť bezpečné pracovné podmienky pre operátorov aj ostatných zamestnancov v oblastiach, kde sa používajú manipulačné zariadenia, a samozrejme dosiahnuť čo najnižší počet nehôd.

Technická kontrola zariadení manipulačnej techniky

Druhým bodom je „technická kontrola“, ktorú sú všetci zamestnávatelia povinní zabezpečiť pre všetky manipulačné zariadenia spolu s pravidelnou údržbou. Toto je potrebné vykonávať priebežne, najmenej však raz za 12 mesiacov. Povinnosť vykonávať technické kontroly manipulačných vozíkov (motorových, ručných a elektrických) je stanovená v zákone o inšpekcii práce. V prípade vozíka poháňaného plynom musí mať vozík aj plynovú kontrolu. Technická kontrola zahŕňa všeobecnú kontrolu vykonanú skúšobným technikom s platným osvedčením o kontrole a vydanie správy s popisom prípadných závad.

BOZP pri používaní zariadení manipulačnej techniky

Posledným a najdôležitejším bodom je „bezpečnosť pri práci“. Pri obsluhe zariadení na manipuláciu s materiálom je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že zvyčajne manipulujeme s veľkou hmotnosťou, preto by sa malo dodržiavať niekoľko základných pravidiel, ako je dodržiavanie bezpečnostných predpisov, sústredenie sa len na obsluhu zariadenia, dodržiavanie rýchlosti a predvídanie možných rizík. 

Pred použitím je tiež dôležité zariadenie vizuálne skontrolovať, napríklad únik kvapaliny, viditeľné praskliny, deformácie, spadnuté pneumatiky atď. Existujú aj zakázané postupy, ako je zdvíhanie osôb na vidliciach, obsluha zariadenia pod vplyvom alkoholu alebo drog, zdvíhanie nestabilných bremien, asymetrické nakladanie lyží, jazda na vidliciach paletového vozíka atď. Samozrejme, je potrebné aj komunikovať s okolím, používať svetlá, smerovky, klaksóny a tiež priestory, kde sa používa manipulačné zariadenie, by mali byť označené, obsahovať výstražné značky, zrkadlá pre mŕtvy uhol atď. 

 

Pokiaľ prevádzkujete sklad alebo dielňu, dbajte na svoje povinnosti ako majiteľa zariadení manipulačnej techniky, ktoré vyplyývajú zo zákona. Vyhnete sa pokutám, ale tiež predĺžite životnosť vozíkov ich pravidelnou kontrolou a údržbou. A predovšetkým ochránite zdravie svojich zamestnancov.

Zo zákulisia našej práce

Sledujte viac na