Čelný vysokozdvižný vozík EFX2-251 Li-ion za 13 200 € bez DPH. Navyše zľava 400€! Viac informácií a podmienky akcie TU

Infolinka

+421 650 340 067

Technická kontrola manipulačných zariadení

Pri prevádzke zariadení na manipuláciu s materiálom s pohonom je potrebné venovať pozornosť ich technickému stavu. Každý majiteľ motorového manipulačného vozidla je povinný vykonávať pravidelné technické prehliadky (TI).

Zákon to uvádza podľa normy EN ISO 3691-1. Interval TC je minimálne raz ročne.

Ak vlastníte motorový vozík na plyn, technická kontrola zahŕňa aj kontrolu LPG, a to tiež minimálne raz ročne.

Ako sa vlastne vykonáva technická kontrola vozíka?

Technické kontroly môže vykonávať len kvalifikovaný technik s platným osvedčením o kontrole.

V SimpleLift ponúkame aj túto službu, viac sa dozviete tu.

Technik skontroluje technický stav vozidla a potom vystaví správu, v ktorej uvedie zistené chyby. Ak vozík nemá žiadne závažné chyby, technik na mieste vydá nové osvedčenie o technickej spôsobilosti s dátumom platnosti. Oficiálnu správu vám odovzdá technik na mieste alebo vám ju pošle e-mailom.

Čo ak sa zistí, že vozík je chybný?

Technik zapíše zistené chyby na vozíku do protokolu. Podľa uvedenej kategórie sa určí vhodné riešenie.

 

Kategórie sú rozdelené na:

A – Žiadne chyby

Na vozíku neboli zistené žiadne chyby.

 

B – Vady menšieho charakteru

Drobné závady, ktoré neohrozujú bezpečnosť prevádzky, ale odporúča sa ich odstránenie do 30 dní.

 

C – Závažné chyby

Vozík má závažné chyby a bez odstránenia a následnej kontroly nie je vhodný na prevádzku.

 

Ak potrebujete technickú kontrolu vozíka, kontaktujte nás na adrese servis@simplelift.cz.

Zo zákulisia našej práce

Sledujte viac na