Infolinka

+421 650 340 067

Total Cost of Ownership (TCO) -> „Celkový náklad na vlastníctvo“

Prostredníctvom TCO sa v oblasti manipulačnej techniky rozumie vyjadrenie kompletných nákladov na investície a ich následnú prevádzku, zahrňujúcu nielen obstarávaciu cenu, ale tiež výdaje vznikajúce vlastníctvom samotnej techniky. Aby sme mohli spočítať náklady na projekt, musíme získať všetky nákladové vstupy, nie iba okamžite ovplyvňujúci projekt, ale i tie, ktoré vstupujú do nákladov neskôr

Jedná sa predovšetkým o:

  • Poplatky spojené s prevádzkou/údržbou
  • Priame náklady na obstaranie investície (cena)
  • Náklady potrebné na vyškolenie užívateľov
  • Náklady spojené s opravami
  • Náklady spojené s nečinnosťou techniky z dôvodu opravy, odstávky z dôvodu poruchy, inovácií…

Pokiaľ zohľadníme všetky tieto faktory, dokážeme vďaka TCO vyjadriť skutočné celkové náklady po celú dobu životnosti projektu. Tento výpočet by mal byť súčasťou každej vašej väčšej investície, či už z hľadiska návratnosti projektu alebo pri výbere dodávateľa. Pokiaľ uvažujete o nákupe manipulačnej techniky, obráťte sa na nás, radi vám celkové náklady vypočítame.

SL Team

Zo zákulisia našej práce

Sledujte viac na